top of page

Forever Hand Sanitizer

SKU

318

Termék csoport

Csak Szlovéniában kapható, Személyi higiénia

Diéta

-

Allergének

-

Minősítő pecsétek

-

Leírás

Antibakteriális alkoholos kézfertőtlenítő gél. 

Nettó térfogat: 59ml

Alkalmazási terület: Higiénés kézfertőtlenítésre alkalmazható. Csak külsőleg alkalmazható. Formuláció: felhasználásra kész gél állagú folyadék.

Összetevők

Egyéb összetevők: Aloe Barbadensis levél kivonat, méz, izopropil-alkohol, glicerin, tetrahidroxipropil-etiléndiamin, acrylates/C10-30 alkil acrilate crosspolymer, tocopheril-acetate, isopropyl-myristate, illatanyag, víz.

Biocid hatóanyag: etil alkohol (62%, CAS: 64-17-5).

Hatóanyagok

Antimikróbás spektrum: baktériumölő, gombaölő

Felhasználási javaslat

Vigyünk fel a kezekre 3-5 ml gélt úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd dörzsöljük be a készítményt 1 percig.

Kizárólagos forgalmazó

Stegne 15, 1000 Ljubljana, Slovenija

Forever Living Hungary Ltd, Podružnica v Ljubljani.

Gyártó

Dhaliwal Laboratories, 11910 Shiloh road 130 Dallas, Texas 75228 USA

Figyelmeztetés

Figyelmeztető mondatok: H225 Fokozottan Tűzveszélyes folyadék és gőz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Egyéb figyelmeztetések: Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Elektromos eszközhöz csak teljesen megszáradt kézzel szabad hozzányúlni! Erős oxidáló és redukáló szerektől távol kell tartani.

Elsősegélynyújtás: BELÉGZÉS ESETÉN: A sérültet friss levegőre kell vinni. Panaszok esetén orvost kell hívni. BŐRREL ÉRINTKEZVE: Mossa a bőrt szappannal legalább 5 percig. SZEMBE JUTVA: Mossuk azonnal a szemet bő folyóvízzel 15 perce keresztül. Irritatív tünetek esetén forduljon orvoshoz. LENYELÉS ESETÉN: Itassunk a sérülttel sok vizet. Hánytatni tilos! Hányás esetén hívjon orvost.

Hulladékkezelés: A termék maradékai és csomagolása veszélyes hulladékként kezelendők. A teljesen kiürült, vízzel alaposan kiöblített csomagolás háztartási hulladékként kezelhető.

Környezetvédelem/ökotoxikológia: Kerülni kell a készítmény élővízbe, talajba, illetve hígítás nélkül a közcsatornába jutását. Szennyezés-mentesítés: Kis mennyiség kiömlése esetén itassa fel az anyagot. Nagyobb mennyiség esetén meg kell akadályozni a kiömlött készítmény szétterjedését. A felitatott anyagot speciális tároló edénybe kell helyezni, az érintett felületet vízzel alaposan fel kell mosni. Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen, 4-24 ° C közötti hőmérsékleten, közvetlen napsugárzástól, hőtől, szikrától és hősugárzó forrástól távol tartva  24 hónapig eltartható. Lejárati idő: A flakon alján (hónap/év) jelzett ideig, EXP jelzéssel. Gyártási idő: A flakon alján jelzett.

Származási hely

USA

Dokumentumok

-

Videók

-

A fenti termékre minden esetben vonatkozik a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az étrend-kiegészítőkről.

"6. § (2) Az étrend-kiegészítő jelölése, megjelenítése és reklámozása során tilos a terméknek betegséget megelőző vagy gyógyító hatást tulajdonítani, illetve ilyen tulajdonságra utalni."

Termékinformációk forrása: www.flpshop.hu, Forever Magyarország facebook oldala

bottom of page